Текущи обекти


 

 

 

 

 

 

През годините на своето съществуване Строителна Компания Ник – строй 06 определя и следва своя собствена политика.
Строителна Компания Ник – строй 06  реализира проекти с различна насоченост и предназначение от благоустройственна инфраструктура , хидротехническо строителство, което дава на компанията положителен и ценен опит за всеки един случай на строителство. Независимо от вида  и размера на проекта, компанията подхожда с необходимия професионализъм и внимание, което я прави добър и предвидим изпълнител и партньор.

Често срещани дейности в областа на строителството са: ремонт на покриви, хидроизолации, топлоизолации, тенекеджийски услуги и др. Най - честата дейнос е ремонт на покриви. Защото покривът винаги подложен на рзлични природни фактори и не само те но и друти които спомагат за бавното увреждане на покрива. А това от своя страна води до ремонт на покриви.Член в

Сертифицирана по