Текущи обекти


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завършени обекти

Малка част от нашите завършени обекти са:

„Основен ремонт на покрива на Балнолечебница в кв. Княжево” и „Банкя“ Възложител:  „СБР – НК” ЕАД  -  гр.София,
Обект: „Демонтаж и стройтелно доставни - монтаж на същ. покривна конструкция“.

*****

„Ремонт на пътя за участък „Добив”,
Възложител:  „Мини Марица – Изток”ЕАД - гр.Раднево,
Обект: „Строително и монтажни – работи към „Рудник“ „Трояново село” с. „Ковачево“.

*****

„Промяна на покривната конструкция на сграда „ППЛК”, 
Възложител:  ДП „РАО” -  гр.София,
Обект: „Промяна на покривната конструкция на сграда „ППЛК”, за пресъидиняване на на изградения навес по северната страна на площадката на СП – „ПХРАО – Нови хан”.

*****

„Изработка, доставка и монтаж на предпазни парапети ”
Възложител:  „Софийска вода”АД, гр.София,
Обект: Архитектурно и Ел. строителство – преустройство на помещения.

*****

„Реновиране на клиника ”
Възложител:  „МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО” -  гр.София
Обект: Архитектурно и Ел. строителство – прустройство на помещения.

*****

„Монтажни работи, на „Общинска банка”АД,
Възложител:  „Общинска Банка” -  гр.София,
Обект: „Архитектурни -  преустроиство по помещения на клиника по туберколоза и по детска пневмология и фтизиатрия при „СБАЛБ“-„Св.София”ЕАД в гр.София ”.

*****

„Изграждане на противопожарно обходно трасе“,
Възложител:  ДП „РАО”-  гр.София,
Обект: „Изграждане на противопожарно обходно трасе на площадката на СП „ПХРАО – Нови хан”.

*****

„Почистване на сквера с минералните чешми,
Възложител:  „Столична община – район „Оборище” гр.София,
Обект: „Измиване на водни корита ”

*****

„Преустроиство на детска площадка” ,
Възложител:  „Настоятелство на ЦДГ”Акад.Пенчо Райков” - гр.София,
Обект: „Архитектурно – стройтелство, Конструктивно – стройтелство и Вертикална планировка“.

*****

„Аварийни ремонт по вертикалната планировка и складово помещение ”,
Възложител:  „Целодневна Детска Градина”№100,
Обект: „Аварийни ремонт по вертикалната планировка и складово помещение ” към„ЦДГ”№100“.

 Член в

Сертифицирана по